ZGODBA O ŽABAH V LONCU


Kaj naredi žaba, če jo vržemo v lonec z vrelo vodo? Logičen odgovor – žaba bo skočila iz lonca in se rešila.
Kaj pa če damo žabo v lonec z mrzlo vodo? Če damo žabo v lonec z mrzlo vodo in lonec počasi segrevamo, bo žabi to všeč in ne bo pravočasno zaznala spremembe in preteče nevarnosti, zato se bo počasi skuhala in seveda umrla.
Ali smo torej ljudje kot žabe v loncu? Seveda smo, vsaj večina. Zato se metafora žaba v loncu kar pogosto uporablja za ponazarjanje nesposobnosti ljudi, da bi reagirali na postopne spremembe, ki se kopičijo in na koncu pripeljejo do katastrofe.

 

Tako ljudje mirno in nekritično gledamo na kopičenje problemov, na katere bi sicer, če nam bi pretila neposredna nevarnost, hitro in temeljito odreagirali.

Najbolj značilen tak primer so npr. okoljske spremembe, ko zaradi prekomernega izkoriščanja premoga, nafte in plina kvarimo okolje in onesnažujemo zrak, tako da grozi dvig temperature ozračja preko meje, ko bomo lahko še živeli normalno. Vedno se tolažimo, da bo že kako, oziroma, da še ni tako slabo. Enako ne reagiramo na manipulacijo bank in elit, ki usmerjajo svet in spreminjajo moralna načela ter etiko v škodo ljudi, država, ki bi morala varovati svobodo in pravico slehernega človeka, pa pri tem odpove. Prepad med revnimi in bogatimi in posledično selitev beguncev smo sprejeli kot nekaj normalnega, nihče pa ne odpravlja pravih vzrokov. Enako sprejemamo oziroma smo vdani v usodo glede terorizma, itd.

Mislim, da je naš sedanji čas, čas žab v loncu, ki so jih dali v mrzlo vodo in jih počasi kuhajo, žabe pa so zadovoljne in se sploh ne skušajo rešiti. Svoje prepričanje sem ponazorila s keramično skulpturo ZGODBA O ŽABAH V LONCU, ki sem ji naredila za društveno razstavo Keramikov in lončarjev, Slovenije, ki bo v Magistratu, Ljubljana, v mesecu septembru 2017.

Veliko idej najdete v do sedaj najobsežnejši knjigi o ustvarjanju v slovenskem jeziku
Maje Matilde Remic – HOBI USTVARJANJE,
več kot 250 zamisli ustvarjanja
v različnih materialih in tehnikah.

Maja Matilda Remic, Maj 2017