PIRAMIDA, KERAMIKA

 • Piramide MR , keramika, podglazura.

Maja Remic, piramida, žgana glina, podglazura

Maja Remic: piramida, žgana glina, podglazura

Piramide imajo že od nekdaj poseben pomen. Gradile so jih civilizacije v mnogih delih sveta. Ker so čistih oblik, so piramide označevale objekte s posebno vlogo; v preteklosti sakralna in spominska, v sodobnosti so to atraktivni objekti za razne namene.

Oblika piramide, pomanjšan posnetek starodavnih piramid, je priljubljena tudi kot skulptura. Nekateri verjamejo, da piramida izžareva v bližnjo okolico biokemično energijo. Je nekakšen energetski pretvornik ali generator. Bioenergetiki jo uporabljajo kot nevtralizator vseh škodljivih sevanj. Čisti prostor in okrepi telo.

Keramično piramido bomo izdelali iz gline. Ker gre za ravne površine, jo najlažje naredimo iz valjane ploskve. V našem prispevku opisujemo dve varianti izdelave piramide iz valjane plošče.

IZDELAVA PIRAMIDE IZ GLINE

a) Stranice, prirezane pod kotom

 • Najprej na papir naredimo načrt piramide, npr. štiristransko piramido: osnovna ploskev pravilni štirikotnik 12 cm, stranske stranice 13 cm. Po sušenju in žganju gline bodo mere piramide za cca 13% manjše, saj se glina pri sušenja in žganju skrči.
 • Pripravimo delovni prostor. Glino dobro pregnetemo in jo z valjarjem zvaljamo v ploskev, debelo cca 1 cm. Nanjo položimo načrt in izrežemo kvadrat in štiri trikotnike.
 • Posamezne dele piramide pustimo nekaj časa sušiti, da postane glina trša, da bomo lažje delali in da se nam plošče ne bodo deformirale.
 • Vse stranice trikotnikov prirežemo malo poševno – pod kotom približno 50 °.
 • Z iglo napraskamo spoje in namažemo z glinenim vezivom (redka glina).
 • Stranice s pritiskom roke spojimo skupaj in združimo v sredinski točki. Poravnamo, da je oblika piramide čimbolj ravna.
 • Piramido položimo na eno stranico (slika). Iz notranje strani zadelamo v spoje kačico.
 • Sestavimo dno piramide in vrhnji del. Z nožkom posnamemo tudi robove dna piramide, da dobimo pravilen nagib.
 • Napraskamo spoje in stisnemo skupaj. Sedaj je piramida neprodušno zaprta in kot taka nam bi pri žganju počila. To rešimo tako, da v osnovno ploskev izrežemo okroglo odprtino cca 2-3 cm.
 • Skozi to odprtino uredimo še notranje spoje – vstavimo kačico in zadelamo.
 • Piramido postavimo v pravo lego. Z leseno deščico potolčemo stranice, da se poravnajo, ker so se verjetno pri delu malenkost deformirale. S tolčenjem uravnamo tudi simetričnost in sredinsko točko piramide.
 • Ko smo z obliko zadovoljni, z vlažno gobico odstranimo višek gline in s tem doprinesemo k preciznosti izdelave.
 • Piramido sušimo počasi, rahlo jo pokrivamo s tankim polivinilom in obračamo.
 • Žgemo v peči za žganje keramaike  pri 1.000 °C.
 • Enkrat žgano piramido  potem  poslikamo s podglazurnimi barvami ali glaziramo in še ponovno žgemo.

Opomba: Če želimo narediti vzorec z vrezovanjem (tako kot je v našem primeru), mora biti glina v fazi trdote usnja in ne še povsem suha.

b) Stranice brez prirezovanja pod kotom

Piramido lahko oblikujemo tudi brez prirezovanje stranic pod kotom (kar je za nekatere preveč komplicirano). V tem primeru ima piramida lahko vidno dno – podstavek, ni pa nujno.

 • Po načrtu izrežemo dva trikotnika normalne velikosti, dva trikotnika pa sta manjša za debelino glinene ploskve (1 cm).
 • Vse spoje temeljito napraskamo in na debelo namažemo z glinenim vezivom.
 • Delamo tako, da na spodnjo ploskev, na nasprotnih koncih (simetrično) pritrdimo ožje stranice. Nato pritrdimo večji stranici.
 • Nagnemo proti sredini in spojimo v sredinski točki.
 • Močno pritisnemo skupaj, da se spoji sprimejo.
 • Nadaljnji postopek je enak prejšnji varianti.

Izdelava in fotografije: Maja Matilda Remic, 10.11.2018

Vse o oblikovanju gline, krašenju, žganju in glaziranju ter druge ustvarjalne tehnike
najdete v doslej v najobsežnejši knjigi v slovenskem jeziku, avtorice
Maje Matilde Remic – HOBI USTVARJANJE, več kot 250 zamisli
ustvarjanja v različnih materialih in tehnikah.