Naša kulturna dediščina

Slovenija se ponaša s pestro kulturno dediščino tudi na področju domače in umetnostne obrti, ki je bila nekoč vezana predvsem na krajevna oziroma pokrajinska območja, na njihove šege in navade ali pa njihovo gospodarsko dejavnost. Tako je bilo izdelovanje čipk značilno za Idrijo in okoliška območja, izdelovanje suhe robe za ribniško-kočevsko območje, steklarstvo za zasavsko in obsoteljsko območje, kovaški izdelki za Kropo itn.. Mojstrovine so se prenašale iz roda v rod, veliko se jih je moralo umakniti sodobnemu načinu življenja in novim tehnologijam. Vendar se stara znanja ohranjajo tudi skozi izdelovanje replik, ki se v glavnem prodajajo kot turistični spominek ali kot darilo.

Oglejte si korenine ustvarjanja v naši bogati kulturni dediščini iz katere črpamo znanje in navdih.
In nenazadnje je poznavanje svoje kulturne dediščine tudi stvar nacionalne zavesti.

Težko bi v tej knjigi našo pestro kulturno dediščino obravnavali v celoti, zato sem se omejila samo na nekatere najbolj znane stare mojstrovine, ki največkrat predstavljajo Slovenijo tudi v svetu.

V poglavju najdete:

  • REPLIKE NAŠE KULTURNE DEDIŠČINE
  • POSLIKANE PANJSKE KONČNICE
  • ČIPKA JE KAKOR STEZICA ŽIVLJENJA
  • SLIKE NA STEKLU Z OLJNIMI BARVAMI
  • KAMNIŠKA MAJOLIKA
  • SLOVENSKI PIRHI
Maja Matilda Remic

Avtorica: Maja Matilda Remic

Avtorica ima 15-letne izkušnje s pisanjem in raziskovanjem ročnih spretnosti. Z avtorskim pristopom in svojimi izkušnjami vas popelje v svet ustvarjalnosti in vam ponudi dovolj informacij tudi za resnejše ustvarjanje.