maja

AVTORICA Maja Matilda Remic

O AVTORICI KNJIGE

Maja Matilda Remic, avtorica knjige HOBI USTVARJANJE ima 15-letne izkušnje s pisanjem in raziskovanjem ročnih spretnosti, saj je med drugim pisala za revijo Moj hobi, revijo Jano, sodelovala z revijo Unikat in več kot 10 let pisala za revijo Vzajemna, v rubriko ročne spretnosti ter v Dnevnik, priloga Moj dom.

Po poklicu je organizatorka ekonomistka in je kar lep kos svoje delovne dobe je preživela na stresnih vodstvenih mestih. Svoje ravnotežje je iskala v številnih likovnih področjih, ki jih je gojila že od otroštva. Že tedaj je obiskovala razne tečaje, za slikarstvo je bila npr. v šoli pri znanem slikarju Božidarju Jakcu.

Po upokojitvi je svoje znanje še poglobila. Znanje je iskala predvsem v posameznih strokah, veliko znanja si je pridobila tudi na raznih ustvarjalnih tečajih, pri restavratorskih mojstrih in pri proizvajalcih umetniških materialov.

Na Trubarjevi v Ljubljani je imela atelje, kjer se je resneje lotila raziskovanja različnih ročnih spretnosti in tam realizirala svoje ideje in prirejala različne delavnice. V tem času je tudi razstavljala svoje izdelke in začela pisati strokovni članke, ki jih je objavljala v različnih revijah. Ob obilici znanja se ji je porodila ideja, da napiše knjigo v kateri bodo na enem mestu prikazane najrazličnejše hobi dejavnosti, saj take knjige v slovenskem jeziku do sedaj ni bilo.

Naloga je bila zahtevna. Knjiga je nastajala petnajst let, zadnji dve leti zelo intenzivno. V njej je 90 odstotkov njenih izdelkov, preostale so prispevali drugi ustvarjalci. V knjigi so zajete zelo preproste tehnike in ideje, ki jih lahko uresniči vsak otrok in veliko zapletenih tehnik, za katere je potrebno veliko znanja. Je nekakšen leksikonski sprehod skoz i različne hobije, ki so kot posamezna celota strnjena po poglavjih.

S svojimi izkušnjami vas tako na razumljiv in prijazen način popelje preko 27 sklopov različnih ustvarjalnih konjičkov in vam ponudi dovolj znanja za začetniško, kakor tudi za resnejše ustvarjanje.

kranc1

BESEDA AVTORICE V KNJIGI

Vsaka stvar se lahko naredi se drugače

Nekega avgustovskega dne v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sem našla na plaži ob morju plastenko mineralne vode, ki jo je naplavilo morje, verjetno od naših sosedov. Pri nas plastenk tedaj še nismo poznali in plastenka, ki lahko zamenja stekleno embalažo, se mi je zdela genialna ideja. Ko so se pojavile plastenke tudi v Sloveniji, sem kupljene plastenke vestno shranjevala. Takoj sem namreč dobila idejo, da bom iz plastenk naredila kaj drugega, npr. ogromen lestenec. Ker sem bila tedaj še zaposlena, nisem imela časa za tako velik projekt. Ker so se mi plastenke kopičile, sem jim odrezala dno in tako jih je bilo lažje shranjevati. Tekla so leta, jaz pa svoje ideje še vedno nisem realizirala. Medtem so ideje realizirali drugi, vendar se jaz zato nisem veliko obremenjevala. »Jo bom pa realizirala drugače,« sem si rekla in to dejansko uresničila šele ob pisanju knjige HOBI USTVARJANJE.

In tako smo pristali pri temi ustvarjalnost in inovativnost. Že davno ugotovljena resnica, da sta ustvarjalnost in inovativnost gonilni sili človeštva, gotovo drži, žal velikokrat tudi v napačno smer. Pa pri tem ne mislim plastenke, za izdelavo katere porabimo 3 litre vode in četrt litra nafte in ki so zasule že ves planet, ampak mislim na kaj usodnejšega.
Ustvarjalnost kot hobi, o kateri govori moja knjiga, pa je ustvarjalnost tiste vrste, ki nas le osrečuje in bogati ter razveseljuje.

 • NARAVNI MATERIALI IN USTVARJANJE
 • Mojstrovine iz lesa rezbarstvo, pirografija
 • Modelirne mase
 • Glina, keramika
 • Prosojna lepota stekla, vitraž
 • Fuzija stekla
 • Slikanje na steklo
 • Mozaik
 • Nakit izdelava nakita
 • Tehnika zlatenja
 • Tehnika postaranja
 • Kalupi, odlivanje po kalupih
 • Ustvarjanje s papirjem
 • Decoupage, servietna tehnika
 • Rišemo, slikamo, grafika
 • Barvanje in slikanje na tekstil, svilo
 • Ročne spretnosti, polstenje volne
 • Ustvarjanje iz odpadnih materialov
 • Zabavno preprosto in koristno ustavarjanje

Ljudje različno usmerijo svojo ustvarjalnost in inovativnost: nekateri jo usmerijo v poslovne namene, drugi v umetnost, različne konjičke, vzgojo, izobraževanje, v raziskavo narave … Zase lahko trdim, da sta ustvarjalnost in inovativnost sestavni del mojega bistva. Že kot otrok sem bila samosvoja; kar naprej sem imela polno idej. V službi sem bila na vodilnih delovnih mestih na področju načrtovanja, organiziranosti podjetij in financ in tudi na delovnem mestu je prišel velikokrat do izraza moj raziskovalni duh. In čeprav me je služba do neke mere utesnjevala, predvsem v tem smislu, da so se stvari dan za dnem ponavljale, me je prav ustvarjalna volja reševala. Že takrat sem se večkrat zatekala v svoj svet domišljije. Za konjiček sem slikala, na roke šivala obleke, delala voščilnice in še marsikaj. Vseskozi pa sem imela tudi inovativne ideje, kako kaj izboljšati oziroma narediti drugače pri čisto življenjskih stvareh, in v mislih premlevala rešitve. Vendar nobene zamisli nisem zares realizirala. Prvič zato, ker nisem imela pogojev in ker nisem bila pripravljena svojega življenja postaviti na glavo, drugič pa zato, ker naša družba ni bila naklonjena novostim. Ostali pa so moji konjički unikatnega ustvarjanja v različnih materialih, ki sem jih zavestno začela poglabljati, ko sem se upokojila.

Po upokojitvi se je tako rekoč začel moj drugi poklic, poklic raziskovanja različnega hobi ustvarjanja in izdelava različnih izdelkov. V svoji delavnici na Trubarjevi v Ljubljani, v kateri sem svoje znanje, ki sem si ga pridobila skozi literaturo in s praktičnim delom, tudi prenašala naprej, se je začelo tudi sodelovanje z revijo Moj hobi, Jano, Unikatom in z revijo Vzajemna, kjer sem več kot deset let pisala v rubriko o ročnih spretnostih. V njej sem skušala s svojimi idejami starejše ljudi spodbujati, da kaj malega ustvarijo za svojo dušo sami ali skupaj s svojimi vnučki.

Ob vsem tem sem prišla na idejo, da napišem knjigo, v kateri bo zajeta široka paleta hobi ustvarjanja. Čeprav je literature v slovenščini s tega področja kar nekaj, posamezna knjiga govori le o ozkem področju. V knjigi HOBI USTVARJANJE skušam razložiti in z idejami ponazoriti 27 takih sklopov, predvsem z likovnega področja. Zavedam se, da nisem zajela vsega, vendar sem se morala ustaviti, ker bi bila sicer knjiga preobsežna in je ne bi nikoli končala.

Želim, da bi bila knjiga dejansko nekakšen smerokaz za področje ustvarjanja kot konjiček in da bo prišla prav predvsem tistim, ki še niso čisto odločeni glede svojega konjička. Je pa knjiga napisana tako, da je za začetno znanje in tudi resnejše ustvarjanje več kot dovolj informacij in idej (vsaj upam).

Maja Matilda Remic

junij 2011