GRAFIČNE TEHNIKE V GLINI, ODTIS ČIPKE V GLINI

DSC08317 (2)

V tem članku prikazujemo primer grafike v glini in sicer odtiskovanje čipke v glino in kako odtis čipke barvamo.

Odtiskovanje s čipko v glino je zanimivo in privlačno ustvarjanje, saj delamo z dvema naravnima materialoma. Najlepše odtise dobimo s klekljano čipko, ki je že sama po sebi pravo umetniško delo, zato pazimo na avtorstvo in ne uporabljamo čipk kar vse povprek.

Samo odtiskovanje čipke v mehko glino je enostavno, zato je večkrat na sporedu pri ustvarjalnih delavnicah, tako za otroke, kakor tudi za starejše.

Če pa želi lončar narediti res dober in uporaben keramični izdelek z odtisom čipke, pa mora imeti kar nekaj znanja s področja tehnologije keramike.

Pri običajnem odtisu čipke v glino dobimo gluhi (reliefni) odtis, ki je zanimiv in prepričljivo odslikava vzorec čipke. Z barvanjem odtisa ali z barvanjem ploskve brez čipke pa dobimo videz pozitiva. Vse to nazorno prikazujemo v nadaljevanju.

Nekatere druge grafične tehnike s čipko (globoki tisk, sitotisk, visoki tisk, mishima) prikazujemo v drugih člankih.

KAJ JE GRAFIKA?

Beseda grafika izhaja iz grške besede graphein in pomeni vrezovanje v neko površino. V umetnosti pomeni likovno umetnost, pri kateri se na plošči izdelana risba odtiskuje z matrico.

Z grafiko tako lahko razmnožujemo likovno delo, da dobimo več enakih izvodov. Pri izdelavi grafike umetnik najprej s posebnim delovnim postopkom izdela matrico. Te so v glavnem iz lesa, plastičnih mas, gipsa, kamna, kovine. Matrica se izdela v negativu, nanjo se nanese barvo in odtisne na podlago – na nosilec grafike, kjer se preslika v pozitivu. Ločimo industrijsko, umetniško in digitalno grafiko.

Grafiko so poznali že v daljni preteklosti. Nekateri celo menijo, da so bili prav lončarji, ki so svoje izdelke označevali z odtisom prsta, prvi tiskarji. Danes je grafični odtiskovanje zelo razširjeno. Najdemo ga povsod, na skoraj vseh materialih: na papirju, lesenih, kovinskih, plastičnih izdelkih pa seveda tudi na glini. Ta zaradi svoje voljnosti, dokler glina ni žgana, nudi celo več možnosti izražanja kot grafika na papirju. Na glineni ploskvi lahko prakticiramo skoraj vse grafične tehnike, seveda je pri tem potrebno uporabljati barve in medije, ki prenesejo visoke temperature, pri katerih se glineni izdelki žgejo.

Pri nas je umetniška grafika na keramiki bolj malo zastopana, več je industrijske, prav tako je tudi z materiali za tovrstno grafiko. Vendar je prav glina ena od najsprejemljivejših površin, na kateri lahko ustvarjamo poleg slik tudi reliefe in teksture. Nastajajo nove tehnike, posebno še z razvojem digitalne tehnologije. Najpogosteje pa se za multipliciranje okraševanja keramiki uporabljajo žigi, ki jih keramiki naredijo sami ali vzorce odtiskujejo s kupljenimi pečatniki, z mavčnimi matricami, z raznimi šablonami, s tiskanjem z gobico, z naravnimi materiali, kot so listi dreves, rastlin, s semeni in z raznimi predmeti.

KAKO NAREDIMO ODTIS ČIPKE V GLINO

Kaj potrebujemo:

 • Belo ali barvasto glino
 • Čipko
 • Valjar
 • Gobico
 • Pribor za modeliranje
 • Peč za žganje keramike

Postopek:

 • Kepo gline položimo na leseno podlaga ali krpo ( da se ne sprime podlago) in zvaljamo z valjarjem. Debelina ploskve naj bo za cca 20 % večja kot jo želimo, ker se bo v delovnem postopku nekoliko stanjšala. Pri sušenju in žganju pa se glinen izdelek še nadalje skrči.
 • Na zvaljano ploskev položimo čipko. S pomočjo valjarja enakomerno vtisnemo čipko v ploskev, da zravnamo površino. Pri tem pazimo, da glino preveč ne raztegujemo, saj bi s tem odtis pokvarili. Če boste delali več odtisov, se vam bo čipka zapackala. Delno problem rešimo tako, da čipko narahlo naoljimo.
 • Oblikujemo izdelek, npr. naredimo skodelico. Pri tem naj ostane čipka v glini, da se odtis ne deformira. Ko se glina delno zasuši, čipko odstranimo. Čipko seveda ne bomo s tem uničili, lahko jo peremo in zlikamo.
 • Z mokro gobico narahlo odstranimo nepravilnosti. Čez čipko gremo lahko samo enkrat!
 • *Odtis čipke v glini lahko pred žganjem v keramični peči še pobarvamo z engobo. Kako barvamo – glej spodaj.

BARVANJE ODTISA ČIPKE

Odtis čipke v glini lahko tudi pobarvamo. Na ta način dobimo videz pozitiva, ki nas prijetno preseneti.

Kaj potrebujemo:

 • Izdelek z odtisom čipke, bodisi surov ali enkrat žgan (biskvit)
 • Engobo ali druge barve za keramiko, okside ali glazure
 • Čopič
 • Brusilni papir, gobico

Prikazujemo nekaj načinov barvanja čipke v glini…

Varianta 1. Barvamo nežgan izdelek. Odtis čipke pobarvamo ko se izdelek že nekoliko zasuši. Uporabimo engobo ali podglazuro ali pigmente. Barvo, ki nam je šla čez robove, ki so v ravni ploskvi odstranimo bodisi z gobico ali brusnim papirjem. Izdelek še žgemo, npr, belo glino na 980 C.

Varianta 2. Barvamo enkrat žgan izdelek. Če čipko barvamo ko je izdelek enkrat žgan /biskvit/, lahko uporabimo: engobe, podglazure, okside, glazure. Barvamo samo čipko. Barvo, ki je šla čez robove čipke, odbrusimo s srednje grobim brusnim papirjem. Če smo čipko pobarvali z glazuro, pa jo najlažje odstranimo z vlažno gobico. Brišemo strogo v ravnini ploskve. Izdelek še enkrat žgemo.

Varianta 3. Patiniranje z glazuro enkrat žgan izdelek.. Glazuro nanesemo na cel predmet (lahko kar s potapljanjem predmeta v glazuro) , nato pa z mokro gobico glazuro odstranimo. Glazura bo ostala v globini, ne samo v čipki , temveč tudi v steni gline, ker je stena porozna.

Varianta 4. Barvamo površino, čipka ostane nepobarvana,
Barvamo celo površino izdelka, odtisa čipke v globini pa ne. Če to storimo na nežgani glini, naj čipka ostane v glini. Pri barvah pazimo na kontrast. Na npr. belo glino nanesemo temnejše odtenke barve, saj bo čipka ostala nepobarvana, v barvi bele gline. Če delamo z rjavo glino, naj bo izdelek svetel ali pa temnejši od barve gline po žganju. Barvo nanašamo z gobico ali ploskim čopičem ali z matrico po principu ploskega tiska. Za barvanje uporabimo: engobo. podglazuro ali okside, pomešane z medijem. Pri enkrat žganem izdelku uporabimo tudi glazuro.

Varianta 5. Barvamo čipko in površino z različnimi barvami. Najprej pobarvamo čipko, nato še ploskev. Postopamo po varianti 1. ali 2. + varianta 3. Npr. odtis čipke pobarvamo z razredčeno rjavo podglazuro ali oksidom. Obrišemo ali odbrusimo barvo, ki je v ravni ploskvi. Ko se barva dobro posuši, na celo izravnano površino nanesemo s čopičem drugo barvo, npr. rdečo podglazuro.

Varianta 6. Glaziranje predmeta v celoti. Z glaziranjem damo predmetu običajno končno estetsko in uporabno vrednost. Glaziramo enkrat žgan izdelek. Premet bodisi pomočimo v glazuro /transparentna ali barvasta/, ga z glazuro enakomerno oblijemo, glazuro nanesemo z brizgalno pištolo, gobico ali čopičem. Vedno se moramo držati navodil proizvajalca, saj se glazure med seboj razlikujejo.

BARVE

Pri barvanju in poslikavi izdelkov iz glin , bodisi v surovem stanju ali na žgan izdelek, uporabljamo različne vrste barv:
Keramiki barvajo z barvami za keramiko, oksidi in glazurami:

 • V mokrem stanju uporabljajo obarvano maso za vlivanje ali engobo in okside.
 • Na enkrat žgani glini (biskvitu) uporabljajo podglazurne barve in raztopine. .
 • Tretje žganje. Glazirano površino okrasijo z nadglazurnimi barvami, lustri ali plemenitimi kovinami. Izdelek mora biti že glaziran in odžgan.
 • Nekateri pa s posebnim načinom žganja dajo izdelku drugačen videz.

Okrasno keramiko (in kipce) barvamo tudi drugače:

 • Z umetniškimi hladnimi barvami, kot so (bolj hobi varianta): tempera, akrilne barve, barve za steklo in porcelan, z univerzalnimi barvami, laki, itd.
 • S patiniranjem, ki se predvsem se uporablja pri kipih in mali plastiki.

Tekst in foto: Maja Matilda Remic, 04. 12. 2020

Veliko idej najdete v doslej v najobsežnejši knjigi v slovenskem jeziku, avtorice
Maje Matilde Remic – HOBI USTVARJANJE, več kot 250 zamisli
ustvarjanja v različnih materialih in tehnikah.